umělecké křídy, olejové křídy a prašné křídy

V této kategorii umělecké křídy, olejové křídy a prašné křídy nabízíme umělecké (výtvarné) křídy. Umělecké křídy se obecně dělí na prašné křídy a olejové křídy. Jak olejové křídy, tak prašné křídy nabízejí výtvarníkům poměrně mnoho možností použití a jsou mezi výtvarníky velmi oblíbené. Umělecké křídy nabízíme od firmy Koh-i-noor a tradičním výrobkem jsou např. kulaté prašné křídy TOISON D’OR 8500. Jejich oblíbenost výtvarníky je založena na vysoké kvalitě všech vstupních komponentů, dlouhodobém výzkumu složení receptur a důsledném dodržování předepsaných výrobních postupů. Barevná nabídka těchto kříd je velmi široká.

Základem výrobní směsi jsou velice čisté mikromleté přírodní látky na bázi uhličitanu vápenatého. Jedná se o minerál vápenec nebo křídu. Ty spolu s dalšími aditivy a pojivem tvoří základní směs, do níž jsou pečlivě vmíchány barevné pigmenty. Pigmenty jsou nakupovány od renomovaných výrobců z celého světa. Na jejich kvalitě, světlostálosti a dávkované koncentraci je závislý konečný výsledek a trvanlivost malířského díla.

Minimální obsah pojiv zaručuje velmi lehké vedení po podkladu a upisování. Malá adheze k podkladu umožňuje snadné rozmazávání a vytváření měkkých přechodů. Základní vlastností kulatých prašných kříd je snadné stírání dostatečného množství materiálu na podložku, které umožňuje následné roztírání barevných prachových částic. Tato technika poskytuje neomezené možnosti změny vydatnosti a odstínu. Roztíráním tak snáze dosáhneme stínování kresby. Po dokončení kresby je vhodné použít přípravek fixativ, který zabrání následnému rozmazávání dokončeného výtvarného díla. Žádný komponent užitý při výrobě neobsahuje toxické či jinak škodlivé látky a finální produkt je tedy vhodný pro všechny věkové kategorie uživatelů.

VISA
 
MASTER SECURE